Sem vložte podnadpis

        Připravili jsme pro Vás jedinečné kurzy kybernetické bezpečnosti, které Vám         a Vašim zaměstnancům ucelí přehled o tom, jak funguje internet, jaké skrývá nástrahy a jak se jim vyvarovat. 


Název kurzu: ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NEJEN V PRÁCI 

Kurz Vám vysvětlí, jak se chovat na internetu, jaká jsou a kde rizika, kdy a kde se stává člověk nejzranitelnější. Kurz je cílen zejména na úřady či firmy a jejich konkrétní požadavky, v rámci kterých pracují zaměstnanci s interními systémy, kde hrozí vysoké riziko úniků dat či jiného útoku. Účastníci se dozví zejména, jak v principu funguje celý internet, kudy putují data až do uživatelského počítače a kde mohou být narušena. Vysvětlíme, jak tyto rizika eliminovat, jak pracovat s hesly, zabezpečit celkovou síť a také například jaké jsou nejčastější útoky či podvodné emaily a další útoky na data a také finance. 

Cena kurzu pro státní instituce - úřady a školy činí 990 Kč bez DPH. 

Kurz probíhá v pravidelných termínech v sídle společnosti HYSPERIA GROUP, s.r.o.                         v Zastávce u Brna v počtu max. 8 osob pro jeho maximální efektivitu. Kurz je jednodenní,              na kurzu je zajištěno malé občerstvení pro všechny zúčastněné. Na konci kurzu získá každý účastník certifikát základů kybernetické bezpečnosti. 

Aktuální termíny: 27. 8. 2020      8.00 - 15.00

                               8. 9. 2020     8.00 - 15.00

Objednávky u paní Bitnarové (nikola.bitnarova@hysperiagroup.cz).